Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
českyenglish
logo-yps
logo
O platformě Young professionals
Platforma Young professionals při CACE je možností pro setkávání a vzdělávání mladých odborníků Vašich konzultačních firem, která se v souvislosti s členstvím v CACE nabízí.
CACE je partnerem EFCA (European Federation of Engineering Colsuntancy Associations) a FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) a v rámci ktivit těchto federací velmi úspěšně existuje organizovaná možnost pro aktivní činnost mladých profesionálů (Young professionals – YPs), tzv. YP training.
Každá členská firma má možnost do YPs delegovat své mladé zaměstnance a motivovat je k dalšímu profesnímu rozvoji v řadách mladých konzultantů z ostatních členských firem CACE. Aktivita je vhodná především pro anglicky mluvící mladé experty do 35 let (výjimečně i nad 35 let – přiměřeně účelu).

logo
Mladý konzultační inženýr může členstvím v YPs rychleji dosáhnout osobního, jazykového a odborného růstu, může získat rozhled na mezinárodní úrovni, má možnost komunikovat s kolegy z oboru konzultačního inženýrství v evropském měřítku. Má přístup k novým informacím z oboru v zahraničí, může diskutovat o nových technologiích, postupech a inovacích, má možnost navázat nové pracovní příp. osobní kontakty, výjimečně i obchodní kontakty, získat nové dovednosti při práci v zahraničním prostředí, při řešení nebo vedení projektů se zahraničními partnery, může sledovat např. legislativní odlišností v jednotlivých zemích, osvojí si znalosti o funkcích jednotlivých evropských institucí v legislativní oblasti a může získat představu o vlivu a dopadu evropského práva na národní úroveň.
Je nutné zmínit, že významnou část finančních prostředků, spojených s účastí mladých expertů z jednotlivých firem (např. občasné zahraniční cesty a podobná aktivní účast v tréninkových programech), jsou hrazeny mateřskými firmami, CACE poskytuje pouze zastřešení a případně organizační pomoc. Částečná finanční pomoc se nevylučuje, záleží však na počtu zapojených členů – mladých profesionálů.
Vznik platformy YPs

Česká republika měla v roce 2008 možnost přistoupit k evropské aktivitě Young professionals within EFCA a případně založit vlastní skupinu mladých profesionálů pod patronací CACE. Založení platformy se chopili přední manažeři členských firem a členové prezidia CACE, pánové Ing. Luděk Sosna, Ph.D. (t.č. SUDOP Praha a.s.) a Ing. Martin Höfler (PÚDIS, a.s.).
Jako výchozí předpokládali činnosti v těchto oblastech:
V rámci nastartování aktivní participace na programu YPs byla ustanovena kontaktní osoba, která organizačně zaštiťovala komunikaci v rámci YP při CACE a stejně tak přímý kontakt se zástupci EFCA, tedy českého „teamleadera“. Stal se jím Ing. Luděk Sosna, Ph.D., který zároveň v červnu 2009 zahájil první schůzkou činnost české YP skupiny při CACE.

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Aktuality
Jarní a podzimní škola FIDIC více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2017 více více
Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2016 více více
Účast zástupců České Asociace Konzultačních Inženýrů na konferenci v Dubaji více více
Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA - vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015 více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015 více více
Zahájení soutěže Young Professionals 2015 více více
Konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference více více
Kniha International Construction Contract Law více více
Setkání s Estonskou asociací více více
Adjudikace – Rady pro řešení sporů více více
Platforma Young Professional CACE uspořádala exkurzi po nově otevřeném Trojském mostě v Praze více více
CACE byl odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014 více více
Archiv aktualit více více
CACE / EFCA publikace
Nový jednací řád – EFCA RULES OF PROCEDURE více více
Nové stanovy EFCA - CHARTER více více
EFCA Booklet – Comparative study about consulting engineers´ liability and insurance requirements across Europe více více
WHITE PAPER – Engineering consultancy and inovation, EFCA 2008 více více
Definition of Services Guidelines, FIDIC 2009 více více
Five key areas of risk in consultants´ appointments, FIDIC 2009 více více
STATE OF THE WORLD, FIDIC Infrastruct. report 2009 více více
Copyright © 2016 CACE. Všechna práva vyhrazena