Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
českyenglish
logo-yps
EFCA
Se vznikem Evropského hospodářského společenství si evropští konzultační inženýři uvědomili potřebu další profesionální integrace v evropském měřítku. Proto v roce 1965 byla vytvořena organizace evropských konzultačních inženýrů CEDIC a v roce 1971 další organizace CEBI, sdružující především velké konzultační firmy. Potřeba společného postupu i společných zájmů pak vedla v roce 1992 ke vzniku jednotné evropské federace EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations se sídlem v Bruselu.
Hlavním posláním EFCA je reprezentovat zájmy a podporovat image konzultačního inženýrství. Přitom EFCA analyzuje trendy využívání konzultantů, konkurenční vlivy, možnosti projektového financování atd. Na základě takových analýz EFCA využívá svého vlivu k dosažení co nejlepších podmínek výkonu profese pro nejširší okruh jednotlivých členských firem od těch nejmenších, operujících na místním trhu až po velké multi-disciplinární firmy působící na mezinárodním trhu, ať pochází z malých či velkých zemí.
Kromě toho EFCA využívá svého výjimečného postavení k podpoře kontaktů mezi manažery jednotlivých firem vytvářením platformy pro výměnu informací a zkušeností a poskytováním příležitostí pro vyhledání nových obchodních partnerů. V roce 2004 EFCA uzavřela s FIDIC smlouvu o spolupráci v oblastech společného zájmu konzultantů.
EFCA sdružuje 26 národních asociací z 25 evropských zemí, reprezentujících více než 10.000 firem a zaměstnávajících více než 221.000 zaměstnanců, s průměrným ročním obratem přibližně 26 miliard EURO.
EFCA se snaží dosáhnout následujících cílů:
Pracovní komise
Pro dosažení uvedených cílů EFCA ustavila pracovní komise z expertů různých evropských zemí. Jedná se o následující komise, které pracují velmi aktivně:
CACE má v současné době zastoupení v komisi pro zadávání veřejných zakázek, kam byli nominováni Ing. Slavíček (SUDOP Praha, a.s.) a Ing. Jaromír Kačena (Mott MacDonald Praha, s.r.o.). Zastoupení v ostatních komisích včetně výměny informací je koordinováno v rámci skupiny CEEC

Kontakt:
European Federation of Engineering Consultancy Associations - EFCA
Avenue des Arts 3/4/5
B-1210 Brussels, Belgium
Tel.: +322 209 07 70
Fax: +322 209 07 71

Prohlášení CACE ke zřícení lávky v Praze-Troji

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Aktuality
Škola FIDIC více více
Návštěva delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů (CNAEC) více více
Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2018 více více
FIDIC Best Practice Guideline více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2017 více více
Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2016 více více
Účast zástupců České Asociace Konzultačních Inženýrů na konferenci v Dubaji více více
Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA - vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015 více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015 více více
Zahájení soutěže Young Professionals 2015 více více
Konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference více více
Kniha International Construction Contract Law více více
Setkání s Estonskou asociací více více
Adjudikace – Rady pro řešení sporů více více
Platforma Young Professional CACE uspořádala exkurzi po nově otevřeném Trojském mostě v Praze více více
CACE byl odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014 více více
Archiv aktualit více více
CACE / EFCA publikace
Nový jednací řád – EFCA RULES OF PROCEDURE více více
Nové stanovy EFCA - CHARTER více více
EFCA Booklet – Comparative study about consulting engineers´ liability and insurance requirements across Europe více více
WHITE PAPER – Engineering consultancy and inovation, EFCA 2008 více více
Definition of Services Guidelines, FIDIC 2009 více více
Five key areas of risk in consultants´ appointments, FIDIC 2009 více více
STATE OF THE WORLD, FIDIC Infrastruct. report 2009 více více
Copyright © 2016 CACE. Všechna práva vyhrazena