Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
českyenglish
logo-yps
Archiv aktualit
CACE bylo spolupořadatelem kulatého stolu na téma: Role správce stavby
Ve středu 10.9.2014 proběhla v Praze diskuze u kulatého stolu na téma „Role správce stavby“. Akci pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE). K vysoké kvalitě diskuze přispěl také fakt, že se jí účastnila řada odborníků přímo ze staveb.
Obě asociace společně prosazují změny v oblasti veřejné infrastruktury, které umožní efektivní, hospodárnou a rychlejší přípravu a realizaci infrastrukturních projektů, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC.
CACE je odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014
Naše asociace se stala odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014. Jedná se o čtvrtý ročník největší konference ředitelů projektových společností v České republice a diskusi o aktuální situaci v sektoru projektových prací. Akce se koná 16.9.2014 od 9.00 hod. na Veletrhu FOR ARCH, Konferenční sál č. 5, Vstupní hala II, PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany.
Pořadatelem konference jsou společnosti CEEC Research a SGCP, divize Weber.
V panelu pozvaných diskutujících odborníků v oblasti pozemního stavitelství a legislativních změn zastupuje naši asociaci Ing. Martin Zuštík, prezident České asociace konzultačních inženýrů.
Detailní program naleznete zde.
V červenci 2014 byla prezidiem asociace přijata za nového člena společnost
EDIFICE construction & consulting, s.r.o.

Společnost se zabývá poskytování konzultačních služeb, business developmentem v realitách, developmentem managementu, projekt managementem, cenovým řízením a construction managementem.
Více o společnosti se dozvíte zde
Výzkum mezi Architektonickými a Inženýrskými společnostmi
Průzkum Architektonických a Inženýrských společností, který v únoru 2014 provedla společnost Deltek. Se věnuje benchmarkingu a výhledu situace firem v dotazovaných zemí za rok 2014. Celkem se výzkumu zúčastnilo 235 manažerů ze zemí: Germany, Austria, Switzerland (the DACH region) Netherlands, Belgium, Denmark, Norway, Sweden, the United Kingdom, France, South Africa, Australia and New Zealand.

Z výzkumu vyplynuly následující zjištění:
• 73% dotázaných očekává v roce 2014 růst trhu
• 63% si myslí, že technologie budou hrát velkou úlohu v budoucích projektech
• Nejvyšší utilizaci (>80%) udávají firmy z Norska (pro porovnání v ČR 60-70%)

I když firmy během krize věnovali velkou pozornost zvyšovaní své efektivity (míněno v dotazované množině, v ČR se situace podle našich zjištění příliš nezlepšila), tak výzkum odhalil, že v oboru průměrně 26% vynaloženého času je nutno odepsat a nelze jej fakturovat. Ziskovost projektů i zde zůstává jako „issue“ a firmy pro její zlepšení hledají cesty jak získat lepší vhled do aspektů, které ji ovlivňují. Velký prostor firmy cítí pro zlepšení v oblasti identifikace nových ziskových příležitostí, zákazníků a tržních segmentů.

Více se o akci dozvíte zde (pdf soubor).
delte<


Pozvánka na přednásku a diskuzi s emeritním profesorem
Česká asociace konzultačních inženýrů a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovoluji pozvat na přednášku pana Prof. Hal Johnston, PE, emeritního profesora univerzity CalPoly z Kalifornie. Přednáška se uskuteční dne 15.4.2014 od 16:00 na ČVUT Fakultě stavební, Thakurova 7, Praha 6, 160 00 v posluchárně C217. Tématy přednášky a diskuze budou : - Současné trendy ve stavebnictví - DB a BIM, Veřejné zakázky v oblasti projekčních a stavebních prací a Oceňování projekčních prací a výběr projektanta.

Více se o akci dozvíte zde
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů
Dne 1. 4. 2014 se v Praze uskutečnila valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Jako v minulých letech se konala v klubu ČSVTS na Novotného Lávce. Prezident asociace, Ing. Martin Zuštík, seznámil členy s aktuální situací v asociaci a navrhl možnou strategii a dalším potenciál.

zmeny
Očekávané změny v přípravě a realizaci investičních akcí
V úterý 28. ledna 2014 proběhla v sídle Ministerstva dopravy České republiky Diskuse u kulatého stolu na téma „Současné a budoucí postavení projektantů – vybraná problematika k diskuzi a řešení“. Akce se konala pod záštitou CACE - České asociace konzultačních inženýrů (www.cace.cz) a mezinárodních federací konzultačních inženýrů EFCA (www.efca.be) a FIDIC (www.fidic.org). Zúčastnili se ji jak zástupci firem, poskytující projekční a architektonické služby, tak zástupci státních organizací – častých zadavatelů investičních akcí.
Cílem diskuse bylo zejména definovat příležitosti a potřeby jak zadavatelů, tak i realizátorů investičních akcí v souvislosti s nadcházejícím procesem implementace novely Směrnice EC č.18/2004, o veřejných zakázkách a s tím spojených změn v legislativě České republiky.
Více se o akci dozvíte zde, nebo v časopise BETON TKS č.1/2014.

zmeny

Přednáška pana Enrico Vinka
U příležitosti návštěvy pana Enrico Vinka, výkonný ředitel FIDIC, uspořádala naše asociace společně s ČVUT přednášku na téma standardní smlouvy FIDIC. Přednáška se konala 28.1.2014 od 10:00 hod. v sále C223 na ČVUT.
Přednášky se zúčastnili zástupci projekčních a inženýrských společností, členové ČVUT a studenti.
Podporu při realizaci přednášky měla naše asociace od ČVUT, Fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, která je čestným členem asociace.

prednaska FIDIC
Zleva: Enrico Vink (výkonný ředitel FIDIC) a Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. (vedoucí katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví na ČVUT, fakulta stavební).

Na zasedání prezidentů národních asociací konzultačních inženýrů a členů organizace EFCA v Bruselu bylo oznámeno zahájení soutěže Young Professionals 2014
Mladí odborníci se mohou do soutěže zapojit se svými projekty pouhým vyplněním a odesláním přiložené přihlášky do soutěže. Vaši přihlášku zasílejte sekretariátu CACE, který Vás do soutěže přihlásí. Každá země může mít nanejvýše 5 účastníků v soutěži. Organizace EFCA přijímá přihlášky od národních asociací konzultačních inženýrů do 31. března 2014.
Výsledky soutěže budou na začátku května 2014 publikovány.
Asociace CACE by ráda zapojila mladé reprezentanty České republiky.
YP Competition Announcement 2014.pdf
YP Competition Application form 2014.docx
CEEC Research zpracovalo Studii projekčních společností 2013, Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy
Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 100 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projekčních společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2013.
Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na projekční společnosti zaměřující se především na pozemní a na inženýrské stavitelství. Z pohledu velikosti na velké společnosti a střední/malé firmy. Více se dozvíte zde:
Partnerská asociace FIDICu - Asociace ACEC prezentuje svůj online časopis Engineering Inc (klikněte zde).
Časopis obsahuje zprávy z oblasti financování infrastruktury, pravidel pro zadávání zakázek, otázek odpovědnosti a řízení výzev v USA, které jsou však běžné po celém světě. Každé číslo časopisu pokrývá širokou škálu obchodních témat, která mohou být zajímavá i pro Vás. Bezplatný online dvouměsíčník můžete vyžádat na adrese u Andrei Keeney akeeney@acec.org.
Mezinárodní kolokvium na téma architektura stavby s ohledem na zachování udržitelného životního prostředí, New Delhi, Indie
Celosvětová organizace stavebního inženýrství (SEWC) v Indii bude od 18. do 20. Listopadu 2013 diskutovat v mezinárodním kolokviu na téma Architektura stavby s ohledem na zachování udržitelného životního prostředí, jehož organizace se ujala indická asociace konzultačních inženýrů (Consulting Engineers Association of India (CEAI). Kolokvium bude podpořeno Ministerstvem městského rozvoje (Indie).
V příloze uvádíme informační brožuru, kterou tímto uvádíme do dalšího oběhu.
Na kolokvium jsou všichni zájemci o téma srdečně zváni. Brožura ke stažení zde (pdf).více
SEWC<


Letter to Czech Association of Consulting Engineers Obsah dopisu ke stažení zde (pdf).více
Letter to Czech Association of Consulting Engineers<


Časopis Engineering Inc. (Amerika) byl oceněn
ACEC představil časopis o podnikání v inženýringu – Engineering Inc., který získal nejlepší ocenění v Americe. Časopis jako měsíčník vydává nakladatelství Americké rady inženýringových firem. Obsahem jsou novinky z oblasti průmyslu, business trendy, analýzy trhu a četná interview.
ACEC sdružuje přibližně 5 tisíc společností z průmyslové oblasti a více než 500 000 odborníků z oblasti inženýringu.
Pro objednávku časopisu využijte kontaktů uvedených v přiloženém dopisu.
Více se dočtete na http://www.acec.org/publications/engineering.cfmodkaz
America’s Leading Magazine on the Business of Engineering<


Společnost BenchCom Group zveřejnila závěry studie zaměřené na situaci trhu a firem v některých zemích EU (hlavně zastoupeno Německo a Holandsko), 74% procent respondentů tvoří firmy do 250 zaměstnanců. Studii pro společnost Deltek provedla renomované agentura Ipsos.
Shrnutí:
 • Po létech ekonomických turbulencí a omezených růstových očekáváních jsou Evropské inženýringové firmy více optimistické, celkově očekávají v roce 2013 růst sektoru o 4%
 • Firmy pokračují v hledání technologií, které zvyšují jejich efektivitu, optimalizují interní procesy a umožňují realizovat více ziskové projekty a investice do IT technologií budou v roce 2013 znamenat důležitou položku v rozpočtech inženýringových firem.
 • Firmy definovaly čtyři oblasti, jejichž řešení bude mít nejvyšší prioritu:
  • Ziskovost projektů
  • Spokojenost zákazníků
  • Získávání nových zakázek
  • Zvýšení utilizace (podíl fakturovatelného času na fondu pracovní doby zaměstnanců)
Výsledky prvního globálního průzkumu o službách založených na znalostech. Celý článek čtěte zde. Odkaz na pdfodkaz
Prezident Asociace Martin Zuštík a jeho zástupce Vladimír Veselý vystoupili na mezinárodní konferenci Praktické řešení problémů při realizaci výstavbových projektů: Vzorové smlouvy FIDIC a Claim Management, kterou organizovala společnost
Ambruz & Dark | Deloitte Legal v Praze 21.5.2013.
Obsah konference ke stažení zde (pdf).více
Martin Zuštík
KonferenceV květnu 2013 byl prezidiem Asociace přijat nový řádný člen Asociace – Ing. Jan Gorej. Vícevíce
Každoroční odborný seminář pro členy Asociace se bude pořádat na podzim 2013. Náměty odborných diskuzí můžete zasílat na cace@cace.czvíce
Letos poprvé se konalo Diskusní fórum CACE, v rámci kterého se diskutovalo na témata: Bezpečná cena, Infrastruktura a Novela Směrnice 2004/18/ES - Veřejné zakázky. Prezentace ke stažení zde (pdf).více
Společnost BenChcom vystoupila po Diskusním fóru CACE 19. 3. 2013 se svým příspěvkem SPI Research Report, aneb čím se odlišují ty nejlepší AED společnosti. Prezentace ke stažení zde (pdf).více
slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8
slide 9
slide 10
slide 11
slide 12
slide 13


Setkání ředitelů organizace EFCA se koná 21. 3. 2013 v Bruselu.
Valná hromada organizace FIDIC se pořádá 18. 9. 2013 v Barceloně.
Brožura ke stažení (pdf).více Textová zpráva ke stažení (doc).více
Využijte možnost zvýhodněného poplatku na konferenci FIDIC! Termín byl prodloužen do 15. května. K dispozici jsou speciální slevy ve výstavním prostoru pro stánky členských asociací FIDIC. Členové asociace, kteří představí alespoň 3 členské firmy jako vystavovatele, získají 100% slevu z ceny standardního stánku.
Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Ministerstvo financí České republiky uspořádali dne 27.11.2012 praktický workshop, který byl zaměřen na příležitosti a možnosti českých konzultačních společnosti, jak se efektivně zapojit do tendrů a projektů vyhlašovaných a realizovaných EBRD. Získané prezentace z workshopu:
Prezentace z valné hromady a odborného semináře CACE, které se konaly dne 27.3.2012:
" Dopisem adresovaným ministrovi dopravy CACE reagovala na navrhované snížení finančních prostředků určených na dopravní infrastrukturu , zejm. pokud jde o rozpočet SFDI a vazbu na čerpání příslušných dotačních titulů z EU. Celý text dopisu, který připravil Ing. Petr Košan , člen prezídia asociace, si můžete přečíst zde více více „ Odpověď ministra zde…“ více více
"CACE vyjadřuje obavu, že situaci nastíněnou v původním dopise nevnímá vedení MD ČR s adekvátní mírou významu. Strohé konstatování, že MD ČR plánuje zmíněná rizika zohlednit v dalších letech, neřeší současnou ani budoucí situaci, ve které se resort ocitá. Znovu upozorňujeme, že několikaletý propad v projektové připravenosti staveb, který se datuje od loňského roku, nebude možné jednorázovou sanací prostředků dohnat, minimálně kvůli zákonným lhůtám v přípravě liniových staveb a kvůli snížené flexibilitě projektových firem, kterou způsobí masivní odliv zkušených pracovních sil.
Zároveň opakovaně upozorňujeme na riziko, že bude nutné znovu projednávat či projektovat stavby, u kterých jsou v současnosti vydána určitá postupná povolení či kladná vyjádření, protože tato úřední rozhodnutí pozbudou platnosti, pokud nebudou zahájeny další kroky v přípravě jednotlivých staveb.
Z toho důvodu nepovažujeme reakci za koncepční řešení problému, ale pouhé skryté konstatování, že se MD ČR smířilo s faktem, že na roky 2014-20 nebude připraven dostatek staveb tak, aby bylo možné efektivně čerpat prostředky z EU a bylo možné dostavět páteřní infrastrukturu do roku 2025."
V průběhu prázdnin se CACE stala řádným členem a zapojila do aktivit sítě Young MBSA (Management, Business, Science, Sport, Art). Členové tohoto prestižního sdružení mladých lidí se pravidelně setkávají na velice zajímavých networkingových akcích. Naši asociaci zde aktivně zastupuje Ing. Petr Košan a další členové platformy Young Professionals při CACE. více více
Tisková zpráva, která byla vydána EFCA a ACE, o revizi směrnic k zadávání veřejných zakázek. česká verze více anglická verze více
Konference „FIDIC 2011“ proběhne 2-5 října 2010 v Davosu (Švýcarsko). více více
Ministerstvo dopravy vypracovalo 48 protikorupčních a úsporných opatření s jasně stanoveným termínem platnosti. Strategie protikorupčních a úsporných opatření (ke stažení)
Prezident CACE Ing. Martin Zuštík jednal s členy EBRD dne 13.01.2012. Možnosti účasti členů CACE na projektech EBRD budou prezentovány na letošní Valné hromadě, která se bude konat 27.03.2012.

Získané materiály od EBRD:
Tisková zpráva EFCA na téma: „RIO+20 : jaká řešení? Inženýři a projektanti přispívají k rozvoji produktivních “eko-metropol픓. česká verze více anglická verze více
Občanské sdružení Odborná rada pro BIM pořádá první letošní konferenci pod názvem BIM Day 2012, která se bude konat v úterý 12. června od 09.00 do 19.00 v Praze na fakultě architektury ČVUT.
BIM Day billboard více
Informace pro účastníky více
Fotografie z Interního semináře pro členy CACE na téma: „Novelizace veřejných zakázek“ který proběhl dne 17.05.2012 v Praze. najdete zde více
Fotografie z valné hromady CACE 2011 a semináře (27.3.2012). najdete zde více
CACE Bulletin 1/2009 - [ke stažení PDF, 1,4 KB]
CACE Bulletin 2/2009 - [ke stažení PDF, 0,4 KB]
CACE Bulletin 3/2009 - [ke stažení PDF, 1,2 KB]
Akce YPs
Rok 2009
Rovněž v roce 2009 probíhá YP training (management training) v rámci FIDIC, podrobnější informace jsou k nalezení na http://ypf.fidic.ch nebo v sekretariátu CACE.
8.-9.10.2008 - Setkání YPs v Bruselu
Ve dnech 8. až 9. října 2008 se delegace zástupců českých firem, ve složení - Martina Mrvová a Tomáš Gross (INFRAM, a.s.), Martin Höfler (PUDIS, a.s.) a Luděk Sosna (SUDOP PRAHA, a.s.), zúčastnila v Bruselu dvoudenního semináře YP Study Trip to Brussles. Organizační stránku setkání zajistila EFCA, garantem byl pan Jan Van der Putten. Celkem se semináře zúčastnilo 20 účastníků z Německa, Maďarska, Holandska, Norska, Ruska a Rumunska. Cílem semináře bylo představit, vzájemně porovnat a vyhodnotit aktivity, které jsou v jednotlivých zemích v rámci skupin mladých profesionálů realizovány a podnítit zájem v zemích, kde takové platformy dosud nefungují.V různých státech bylo dosaženo různé úrovně práce v rámci skupiny YP. Na jedné straně existují země, kde dochází k velmi četným aktivitám (Holandsko, Norsko, Německo), ale jsou také země, kde k podobné aktivitě dosud nedošlo (mnohé státy ve střední a východní Evropě).

Aktuality YPs
16.11.2010
!Schůzka členů YPs na téma SOUČASNÝ STAV A VÝHLED V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI DOPRAVNÍCH STAVEB V ČR proběhne dne 24.11.2010. Jako hosté se zúčastní pan Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel Odboru strategie MD ČR a pan Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek sekce pro realizaci SFDI. Pozvánka zde. více
21.10.2010
„Řady YPs rozšířila Ing. Marie Pleskotová ze společnosti ÚJV Řež a.s., divize Energoprojekt Praha, Oddělení speciálních a stavebních prací.“
9.6.2010
Další ze setkání platformy Young Professionals se uskutečnilo dne 9. června 2010, tentokrát mimo tradiční kancelářské prostory – při odborné exkurzi na staveništi Karlova mostu. více. více
Exkurze 9.6.2010 – oprava Karlova mostu - fotogalerie více. více
21.4.2010
Ing. Pavel Borovička (Pragoprojekt, a.s.) se rozhodl pro nedostatek času opustit řady YPs.
14.4.2010
Jako stálý host platformy byl na schůzce přijat ing. Martin Janeček (Odbor strategie MD ČR).
14.4.2010
V budově SUDOPu Praha se uskutečnilo další pravidelné setkání členů platformy Young professionals. Hostem schůzky byla paní Lea Zídková ze sdružení Young MBSA a pan Martin Janeček z Ministerstva Dopravy ČR. Paní Zídková v úvodu informovala přítomné o společnosti, kterou zastupuje a o možnostech, které nabízí členům naší skupiny mladých konzultačních inženýrů. Následovala prezentace pana Janečka na téma „ Financování dopravních staveb formou PPP (stav v ČR, problémy a možnosti), která vyvolala širokou diskusi. V závěru schůzky, která se protáhla téměř do 20 hodin byl mimo jiné domluven další termín schůzky Young professionals, 9.6.2010.
31.3.2010
Valná hromada CACE potvrdila na doporučení Prezidia Petra Košana v roli koordinátora YPs.
1.2.2010
YPs CACE se do potvrzení Prezidiem CACE a Valnou hromadou CACE stal ing. Petr Košan ze společnosti SUDOP Praha a.s.
26.1.2010
Poslední setkání za účasti Luďka Sosny, jako koordinátora platformy Young professionals se uskutečnilo na půdě společnosti SUDOP Praha a.s. V úvodu Luděk Sosna přítomné informoval o ukončení svého působení v SUDOPu a tedy také v CACE. Následovali prezentace Petra Košana (případová studie návrhu vyhrazených jízdních pruhů pro MHD v ulici U Prazdroje v Plzni) a Martina Höflera (Dálnice D3 ve Středočeském kraji).

Prohlášení CACE ke zřícení lávky v Praze-Troji

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Aktuality
Škola FIDIC více více
Návštěva delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů (CNAEC) více více
Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2018 více více
FIDIC Best Practice Guideline více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2017 více více
Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2016 více více
Účast zástupců České Asociace Konzultačních Inženýrů na konferenci v Dubaji více více
Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA - vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015 více více
Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015 více více
Zahájení soutěže Young Professionals 2015 více více
Konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference více více
Kniha International Construction Contract Law více více
Setkání s Estonskou asociací více více
Adjudikace – Rady pro řešení sporů více více
Platforma Young Professional CACE uspořádala exkurzi po nově otevřeném Trojském mostě v Praze více více
CACE byl odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014 více více
Archiv aktualit více více
CACE / EFCA publikace
Nový jednací řád – EFCA RULES OF PROCEDURE více více
Nové stanovy EFCA - CHARTER více více
EFCA Booklet – Comparative study about consulting engineers´ liability and insurance requirements across Europe více více
WHITE PAPER – Engineering consultancy and inovation, EFCA 2008 více více
Definition of Services Guidelines, FIDIC 2009 více více
Five key areas of risk in consultants´ appointments, FIDIC 2009 více více
STATE OF THE WORLD, FIDIC Infrastruct. report 2009 více více
Copyright © 2016 CACE. Všechna práva vyhrazena