Česká Asociace Konzultačních Inženýrů
českyenglish
logo-yps
Vítejte!
Na stránkách České Asociace Konzultačních Inženýrů (CACE), základním úkolem asociace je reprezentovat profesionální inženýrskou konzultaci a s ní související služby v České republice.
Aktuality
Škola FIDIC
CACE pokračuje v programu certifikovaných školení s názvem „Podzimní škola FIDIC“ a „Jarní škola FIDIC“. Cílem tohoto základního 4denního kurzu je poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky vzorových podmínek FIDIC s důrazem na Červenou knihu a s vysvětlením základních odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). Kurz se zaměří též na Bílou a Zelenou knihu.
Školení je zakončeno písemným testem a udělením certifikátu o absolvování. Úspěšní absolventi školení jsou zapsáni na veřejném seznamu certifikovaných osob na www.cace.cz.
Zájemci o tato školení se mohou přihlásit v těchto termínech:
Jarní škola FIDIC
- Praha 10., 11., 24. a 25. dubna 2019 JIŽ OBSAZENO
- Praha 7., 14., 28. a 29. května 2019 JIŽ OBSAZENO
Podzimní škola FIDIC
- Praha 17. a 24. září a 1. a 2. října 2019
- Brno 13., 14., 26. a 27. listopadu 2019
CACE rozšiřuje program certifikovaných školení FIDIC. Absolventům základního školení zaměřeného na Červenou knihu nabízí tři samostatná jednodenní nástavbová školení:
SPRÁVCE STAVBY
- Praha 15. října 2019
CLAIM MANAGEMENT
- Praha 3. prosince 2019
ŽLUTÁ KNIHA
- Brno 28. listopadu 2019
Účast na kterémkoli z uvedených školení je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního školení.

Školení FIDIC Praha jaro IV. - JIŽ OBSAZENO
Školení FIDIC Praha jaro V. - JIŽ OBSAZENO
Školení FIDIC Praha podzim IX. a X.
Školení FIDIC Brno podzim XI.

                
Navazující školení FIDIC Brno Praha podzim X., XI. a XII.


Návštěva delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů (CNAEC)
Praha 7. září 2018
Cestou na výroční konferenci FIDIC2018 BERLIN se delegace Čínské národní asociace konzultačních inženýrů CNAEC, vedená panem Xiao Fengtong,prezidentem CNAEC ( email: cnaec@cnaec.org.cn web: www.cnaec.org.cn ), zastavila v Praze na jednání se zástupci CACE.
Jednání vyvolala Čínská asociace. Setkání se mimo prezidenta zúčastnilo dalších čtrnáct představitelů velkých čínských inženýrských organizací poskytujících projektové, dozorové a další inženýrské konzultační služby.
CACE zastupoval prezident Ing. Martin Zuštík, viceprezident Ing. Milan Kalný a další tři zástupci členských organizací.
Jednání proběhlo v prostorech člena CACE, společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. v centru Prahy.
Po úvodních projevech prezidentů obou asociací se prezentovaly tři velké čínské inženýrské firmy, mj. společnost, která projektovala světoznámou železnici do Tibetu, celou řadu vysokorychlostních tratí a na 30 000 km železnic celkem. Společnost má kolem 4 000 pracovníků.
Aktivity CACE představil stručně viceprezident Ing. Kalný, který dále prezentoval projekty mostů (navržené společností Pontex a dalšími firmami). Činnost členů CACE krátce představili zástupci Ústavu jaderného výzkumu Ing. Petr Mach a SG Geotechnika Mgr. Lucie Bohátková. Hostům byly předány informační materiály společností Technoprojekt (průmyslové stavby) a hostitelské Mott MacDonald CZ.
Celé jednání bylo tlumočeno čeština/čínština, neboť ne všichni členové čínské delegace mluvili anglicky.
Po vzájemných závěrečných zdvořilostech a poděkováních pozval president CNAEC zástupce naší asociace k návštěvě Číny. Na závěr prvního setkání proběhlo společné fotografování a návštěva terasy s nádherným výhledem na panoráma Starého Města a Hradčan.
Případní zájemci o další informace se mohou obrátit na sekretariát CACE.
Praha 26. září 2018
Ing. Jaromír Kačena

jednání CNAEC a CACE

jednání CNAEC a CACE


Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy
Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy, říká odborník na stavební právo Lukáš Klee.
Odkaz na článek zde.

Právníci (zatím) neumí psát stavební smlouvy


Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2018
Dne 27. března 2018 se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnila valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Na programu bylo především hodnocení činností a hospodaření v uplynulém roce doplněné o prezentaci závěrů dozorčí rady z nedávné revize. Bilancování roku 2017 vystřídaly plány pro rok 2018.
Po úvodních slovech a shrnutí pozitiv a negativ roku 2017 z hlediska činností a hospodaření CACE prezident asociace Ing. Martin Zuštík představil rozpočet spolu s plánovanými cíli pro aktuální rok 2018. Závěr setkání byl věnován diskuzi, v níž největší prostor byl věnován otázkám oblasti dozorovaní staveb, které byly prezentovány na úspěšné konferenci Dozorování v únoru v Brně. V rámci diskuze byly prezentovány vybrané příspěvky z konference. Dále byla zmiňována například problematika řešení mimořádně nízkých cen, postup v přípravě koncepce použití BIM, spolupráce CACE s organizacemi EFCA a FIDIC ad.
Na společné diskuzi vystoupili hosté: Ing. Ivo Vykydal za SFDI představil Společnou strategii pro dopravní infrastrukturu, jež je společným cílem MD ČR, SFDI ŘSD, SŽDC a ŘVC ČR. Ing. arch Jan Fibiger, SIA, představil tři oblasti zájmu, kde by SIA uvítala užší spolupráci s CACE.
Pro více informací je celý zápis z valné hromady s přílohami ke stažení zde.
Dne 3. května 2018

FIDIC Best Practice Guideline
FIDIC připravil nové „Doporučení pro alternativní mechanismy zadávání zakázek na stavební práce“.
Stažení české verze zde.
„Alternative Mechanisms to Award Works Contracts“.
Stažení anglické verze zde.

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2017
Dne 21. března 2017 se v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnila valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Na programu byla především volba orgánů valné hromady, prezidia a členů dozorčí rady. Došlo také na hodnocení činností a hospodaření v uplynulém roce doplněné o prezentaci závěrů dozorčí rady z nedávné revize. Bilancování roku 2016 vystřídaly plány pro rok 2017, slovo si vzal prezident asociace Ing. Martin Zuštík, aby představil rozpočet spolu s plánovanými cíli pro aktuální rok 2017. Závěr setkání byl věnován diskuzi, v níž se řešila různá témata. Nejčastěji však byla zmiňována například problematika řešení mimořádně nízkých cen, koncepce použití BIM, spolupráce CACE s organizací FIDIC, účast CACE v pracovních skupinách MPO ČR a v neposlední řadě také došlo na čtení stavebního zákona.
Na společné diskuzi vystoupili hosté Ing. Petr Serafín za MPO ČR, Ing. Pavel Ševčík za SPS, Ing. Ivo Vykydal za SFDI a také člen prezidia Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel společnosti HBH Projekt spol. s.r.o.
Pro více informací je celý zápis z valné hromady ke stažení zde.

Druhý kulatý stůl k ZOP na Ministerstvu dopravy ČR
25. ledna 2017 se na Ministerstvu dopravy ČR konal v pořadí druhý kulatý stůl k připravovaným Zvláštním obchodním podmínkám ŘSD pro používání Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. Bílé knihy FIDIC) pro připravované i realizované projekty. Diskuze k textu navržených ZOP se zúčastnili zástupci MD ČR, ŘSD, CACE, ARI a dalších profesních organizací.

2. Kulatý stůl k ZOP 2017


Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2016
Dne 5. dubna 2016 se v Praze na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnila Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Zápis z valné hromady a jeho přílohy si můžete stáhnout zde.
Po ukončení valné hromady následovalo Diskuzní fórum CACE zaměřené na:
1. Použití smluv FIDIC podle nového zákona o veřejných zakázkách – JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, viz příloha
2. Problematika nákladů životního cyklu staveb – prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FAST VUT v Brně, viz příloha
3. Inženýrské služby v energetice – Ing. Karel Bíža, UJV a. s., Řež, viz příloha
Jako hosté se Diskusního fóra CACE zúčastnili:
Mgr. Stanislav Krčil, ředitel správního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Ivo Vykydal, SFDI
Ing. Pavel Křeček, prezident ČKAIT
Ing. arch Jan Fibiger, prezident sdružení SIA
Ing. Petr Serafin, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních surovin MPO
Ing. Branislav Hudák, president SACE

Valná hromada CACE 2016

Valná hromada CACE 2016

Valná hromada CACE 2016

Valná hromada CACE 2016

Valná hromada CACE 2016


Účast zástupců České Asociace Konzultačních Inženýrů na konferenci v Dubaji
Ve dnech 13 až 15 září proběhla v Dubaji mezinárodní konference FIDIC INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONFERENCE. Naši asociaci na této konferenci zastupovala Ing. Michaela Hrnčířová, ze společnosti HBH Projekt spol. s r.o.
Ze stejné společnosti byl na této konferenci i Ing. Ondřej Budík, který zde byl jako účastník tréninkového programu Young Professionals Management Training Programme (YPMTP), který organizuje FIDIC. Součástí programu konference v Dubaji bylo Futures Leaders Forum, kde účastníci YPMTP prezentovali svůj pohled na budoucnost oboru. Pan Budík byl jedním z prezentujících účastníků a na závěr si spolu s ostatními převzal certifikát o úspěšném dokončení programu. Tréninkový program YPMTP dokončilo 45 odborníků z celého světa. Program kurzu YPMTP 2015 naleznete zde.
Přihlášku na YPMTP 2016 naleznete zde.
Detailní informace o konferenci v Dubaji naleznete na http://fidic.org/Dubai2015.

Předávání certifikátu
Předávání certifikátu o úspěšném dokončení programu YPMTP (Zleva: Jae-Wan Lee, člen řídícího výboru fidicu a současný prezident FIDICu, Ing. Ondřej Budík)
Vystoupení Ing. Budíka
Vystoupení Ing. Ondřeje Budíka v rámci YPMTP v Dubaji

Inženýři z CACE bodovali v evropské soutěži EFCA - vyhlášení výsledků soutěže EFCA Young Professionals 2015
Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), jako členská asociace EFCA (European Federation of Engineering Colsuntancy Associations), si Vás dovoluje informovat o vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže EFCA Young Professionals 2015. Akce, otevřená všem mladým profesionálům – zaměstnancům společností sdružených v CACE ve věku do 35 let, si klade za cíl zdůrazňovat talent a schopnosti mladé generace konzultantů i přitažlivost kariéry v jejich oboru.
Vítězkou letošního ročníku soutěže, kterého se zúčastnilo sedmnáct mladých profesionálů ze sedmi zemí, byla vyhlášena Anne Moloney (33 let, Ramboll, Dánsko) za projekt The Queensferry Crossing. Jde o jeden z největších mostních projektů v severní Evropě a největší inženýrský projekt ve Skotsku v posledním desetiletí. K naplnění všech svých povinností, které s projektem pro Annu Moloney souvisely, musela prokázat nejen vysokou odbornou úroveň ale také excelentní komunikační schopnosti při vedení týmu 35 spolupracovníků. Vítězná cena byla spojena s bezplatnou účastí na EFCA GAM – konferenci a setkání YPs v Oslo 28. až 30. května 2015 (uhrazené náklady zahrnuly i cestovní a ubytovací náklady). Vítězka byla rovněž vyzvána k prezentaci oceněného projektu během odborného jednání konference.
Z užšího okruhu finalistů vybrala odborná mezinárodní porota dvě druhá místa: Francescu Del Din (27 let, Ramboll, Dánsko) za Gina Krog Field Development project a Marka Foglara (34 let, SUDOP, Česká republika) za projekt rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze. V oceněném projektu má inženýr Foglar trojnásobnou zodpovědnost, jako manažer projektu, jako hlavní mostní inženýr a jako mostní inženýr zodpovědný za rekonstrukci historického 1 400 m dlouhého mostu, kde např. přemostění Křižíkovy ulice bude nově řešeno kompozitní ocelobetonovou konstrukcí (obr. 1). Oba držitelé druhého místa obdrželi finanční podporu účasti na EFCA GAM - konference a YP setkání v Oslu ve výši € 500.
Porota rovněž vybrala sedm uchazečů, kteří obdrželi čestné uznání: José Manuel González Parejo (35 let, Španělsko), Stefen E. Maagaard (33 let, Dánsko), Paus Kim Aleksander Haukeland (33 let, Norsko), Harmen Kievit (27 let, Nizozemsko), Dirk Schlarmann (33 let, Německo), Ana Contreras Escribano (35 let, Španělsko) a Jan Loško (31 let, Česká republika). Certifikáty byly oceněným předány 29. května na Award Ceremony během konference.
Do soutěže EFCA YPs 2015 se přihlásili tři účastníci z České republiky. Dva z nich se dostali mezi oceněné, inženýr Foglar získal dokonce druhou cenu, což je velký úspěch českých mladých profesionálů. Vítězům upřímně blahopřejeme a další mladé inženýry zveme k účasti v příštích ročnících soutěže.
Ing. Jana Margoldová, CSc., sekretariát CACE
zdroj: zpráva EFCA květen 2015
Pozn.: Více o platformě Young Professional se dovíte na http://cace.cz/o-platforme-yps.php.

Obr. 1 Pohled na navrhované řešení přemostění Křižíkovy ulice v pražském Karlíně (SO 14-07)
Obr. 1 Pohled na navrhované řešení přemostění Křižíkovy ulice v pražském Karlíně (SO 14-07)

Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů 2015
Dne 24. 3. 2015 se v Praze, na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze, uskutečnila Valná hromada České asociace konzultačních inženýrů. Po ukončení Valné hromady následovalo Diskusní fórum, zaměřené zejména na problematiku novely zákona o zadávání veřejných zakázek.
Jako hosté se zúčastnili:
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mgr. Stanislav Krčil, ředitel správního úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Pavel Křeček, prezident ČKAIT
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o., člen pracovní skupiny pro přípravu novely zákona o zadávání veřejných zakázek
Ing. Petr Serafin, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních surovin MPO
Ing. Josef Dvorský, prezident ČAAI
Ing. Arch. Milan Teigiser, viceprezident ČAAI.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast v diskusi.

Valná hromada CACE 2015

Valná hromada CACE 2015


Zahájení soutěže Young Professionals 2015
CACE, jako partner EFCA, si Vás dovoluje informovat o zahájení již 6. ročníku soutěže EFCA Young Professionals 2015 a vyzývá naše mladé profesionály k účasti formou předložení svých významných nebo inovativních projektů! Tato akce, která je otevřena všem profesionálům – zaměstnancům společností sdružených v CACE ve věku do 35 let, si klade za cíl zdůraznit talent a schopnosti mladé generace konzultantů i přitažlivost kariéry v jejich oboru.
První cena: Bezplatná účast na EFCA GAM - konference YP v Oslo, 28. - 30. května 2015 (náklady uhrazeny včetně cestovních a ubytovacích).
Druhá a třetí cena: Finanční podpora účasti na EFCA GAM - konference a YP setkání EFCA ve výši € 500.
Porota také vybere uchazeče, kteří obdrží čestné uznání.
Slavnostní předání cen se bude konat v průběhu EFCA konference. Vítěz bude mít příležitost prezentovat svůj projekt v rámci řádného programu konference. Prosíme, aby zájemci předložili své projekty v jazyce anglickém, spolu s vyplněným vstupním formulářem a v souladu s pravidly (viz níže) sekretariátu CACE v termínu do 15. 03. 2015.
Bližší informace zde.

Konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference, Bucharest, 12/13 March, 2015
Dovolujeme si Vás informovat o konání konference FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference, Bucharest, 12/13 March, 2015. Doufáme, že jak soukromé společnosti, tak státní instituce vyšlou své odborné zástupce, i vzhledem k předpokládanému objemu investic plánovaných v Evropě v následujících letech.
Program konference naleznete na tomto odkazu. Registrovat se můžete zde.

FIDIC-ARIC-EFCA Regional Infrastructure Conference


Kniha International Construction Contract Law
Dovolujeme si Vás informovat o nové knize „International Construction Contract Law“. Autorem této knihy je Lukáš Klee. Více se o knize dozvíte na tomto odkazu.

International Construction Contract Law
Recenze knihy International Construction Contract Law.

Setkání s Estonskou asociací
V pátek 14.11.2014 proběhlo jednání České asociace konzultačních inženýrů a Estonian Association of Architectural and Consulting Engineering Companies EAACEC (www.epbl.ee). Setkání se za EAACEC zúčastnilo devět členů prezidia. Setkání proběhlo v sídle pražské společnosti Pragorpojekt (www.pragoprojekt.cz) a Mott MacDonald (www.mottmac.cz). Obě asociace si na setkání předaly cenné zkušenosti z každé země. Jednání bylo pro obě strany přínosné o informace ohledně schvalovacích procesů a jejich náležitostech.

Setkání s EA

Setkání s EA

Setkání s EA

Mauno Inkinen, prezident EAACEC


Setkání s EA


Adjudikace – Rady pro řešení sporů
Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydali společné stanovisko k tématu Adjudikace - Rady pro řešení sporů v návaznosti na diskuzi, která proběhla 5. listopadu 2014 formou kulatého stolu na téma „Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení“ (Kulatý stůl). Kulatého stolu, pořádaného ve spolupráci s Czech Business Club, se zúčastnili zástupci DRBF, SFDI, ŘSD a členové ARI a CACE, z řad dodavatelského, inženýrského a poradenského sektoru.
Celé stanovisko CACE a ARI naleznete zde.

Platforma Young Professional CACE uspořádala exkurzi po nově otevřeném Trojském mostě v Praze
Na začátku října proběhla exkurze členů platformy Young Professional (CACE) po nově vybudovaném Trojském mostě v Praze. Exkurzi doprovázel i odborný výklad o průběhu soutěže, architektonických principech návrhu a zkušenostech z výstavby, kterou mohli účastníci slyšeli od Ing. Akad. arch. Libora Kábrta (člen autorského týmu projektu mostu). Na proutku se podílela také společnost Mott MacDonald, která je členem naší asociace.
Z důvodu vysokého zájmu bude exkurze ještě opakována 14. října. V případě zájmu se můžete informovat na sekretariátu asociace (cace@cace.cz) o možnosti účasti.
Více o platformě Young Professional se dovíte na http://cace.cz/o-platforme-yps.php.

Trojský most

Trojský most

Trojský most

Trojský most

Trojský most


CACE byl odborným garantem Konference ředitelů projektových společností 2014
Česká asociace konzultačních inženýrů byla odborným garantem Konference projektových společností 2014. Konference proběhla v úterý 16.9.2014 na Veletrhu FOR ARCH v konferenčním sálu č.5.
V panelu pozvaných diskutujících odborníků zastupoval naši asociaci prezident Ing. Martin Zuštík. Na konferenci se diskutovalo o aktuální situaci v sektoru projektových prací, nových zakázkách, klíčových připravovaných změnách. Součástí konference byla prezentace Studie projektových společností 2014 (ke stažení zde). Úvodník Ing. Martina Zuštíka k této konferenci si můžete stáhnout zde.

Konference

Konference

Konference


Archiv aktualit
NOVÉ FIDIC / EFCA dokumenty a publikace
NOVÉ FIDIC / EFCA dokumenty a publikace

FIDIC / EFCA publikace

Prohlášení CACE ke zřícení lávky v Praze-Troji

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Kontakt
CACE
Sekretariát Praha
Veleslavínská 39/48
162 00 Praha 6
☏+420 604 237 681

CACE
Sekretariát Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
☏+420 597 464 124
☏+420 597 464 222

Sídlo
Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
IČ 48547964
DIČ CZ48547964

prezident CACE
Ing. Martin Zuštík
☏+420 597 464 200

webarchiv
Copyright © 2019 CACE. Všechna práva vyhrazena